เมืองจำลองจีน

เมืองจำลองจีน เซินเจิ้น SPLENDID CHINA ตั้งอยู่ริมฝั่งอ่าวเซินเจิ้นที่สวยงาม กินเนื้อที่ 3 แสนตารางเมตร ได้จำลองสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ กว่า 100 แห่งของจีนมาจำลองในสัดส่วน 1 ต่อ 15 ได้แก่ กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง รูปปั้นทหารม้า น้ำตกหวงกั่วซู่ สุสาน 13 กษัตริย์ราชวงศ์หมิง วัดขงจื่อ แม่น้ำหลีเจียง ช่องแคบซานเสียแม่น้ำแยงซี ทะเลสาบซีหู และ เขาไท่ซานที่สูงใหญ่