หน้าต่างโลก เซินเจิ้น

หน้าต่างโลก เซินเจิ้น window of the world คือ เมืองจำลองที่รวมวัฒนธรรมทั่วโลกไว้ในที่แห่งนี้ มีสิ่งจำลองสถานที่สำคัญๆไว้ในที่แห่งนี้ เมืองจำลองที่ได้จำลองปฏิมากรรมที่สำคัญต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกไว้ได้อย่างวิจิตรสวยงาม เช่น หอไอเฟล ฝรั่งเศส, ทัชมาฮาล อินเดีย, ปิรามิด กีซ่า อียิปต์, ภูเขาไฟฟูจิ ญี่ปุ่น ฯลฯ