มาเก๊า ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง

Print |

ราคาทัวร์ : 31,900.-

วันที่ : 20-23, 21-24, 22-25 , 23-26, , 24-27 ต.ค.56
เที่ยวไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง เข้ามาเก๊า .. ออกฮ่องกง แถมฟรี ...โบสต์ซานฟรานซ์ซิสซาเวีย + หมู่บ้านไทปา ฟรี!!!! บัตรรวมเครื่องเล่น ดีสนีย์แลนด์

Download :

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

  • เที่ยวไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง เข้ามาเก๊า .. ออกฮ่องกง
  • แถมฟรี …โบสต์ซานฟรานซ์ซิสซาเวีย + หมู่บ้านไทปา
  • ฟรี!!!! บัตรรวมเครื่องเล่น ดีสนีย์แลนด์
  • พักมาเก๊า 2 คืน ฮ่องกง 1 คืน

กำหนดการเดินทางเดือน ตุลาคม
วันที่: 20-23, 21-24, 22-25 , 23-26, , 24-27 ต.ค.56

วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทปา
วันที่สอง มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – พักหรู THE VENETIAN MACAO ลาสเวกัสเอเชีย
วันที่สาม มาเก๊า – ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ ฮ่องกง – พักสุดหรู DISNEY HOLLY WOOD
วันที่สี่ ซิตี้ทัวร์ – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ
วันที่ 20-23, 21-24, 22-25 ต.ค. 56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 31,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 31,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 30,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 10,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด: -

วันที่ 23-26, 24-27 ต.ค.56
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ: 32,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน: -
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง): 32,900.-
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง): 31,900.-
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ: 11,500.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด: -